สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์146,755.7379,929.9045.5 %5.06,652.24838.7787.4 %5.0
กองบริหารเงินตรา9,090.926,778.0025.4 %5.02,756.49765.6172.2 %5.0
กองประเมินราคาทรัพย์สิน19,177.5119,000.000.9 %0.57,667.28314.5795.9 %5.0
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ10,528.269,269.0012.0 %5.03,184.64404.0687.3 %5.0
สำนักกษาปณ์51,646.6436,608.0029.1 %5.014,118.39507.2096.4 %5.0
รวม 237,199 151,585 36.09 % 34,379 2,830 91.77 %