สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ304,035.94183,818.5939.5 %5.07,215.042,949.7059.1 %5.0
รวม 304,036 183,819 39.54 % 7,215 2,950 59.12 %