สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ202,828.72107,693.0046.9 %5.05,917.47672.8588.6 %5.0
รวม 202,829 107,693 46.90 % 5,917 673 88.63 %