สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน123,222.53151,593.00-23.0 %0.07,061.831,490.6278.9 %5.0
รวม 123,223 151,593 -23.02 % 7,062 1,491 78.89 %