สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง234,532.42368,089.00-56.9 %0.012,558.51213.9498.3 %5.0
รวม 234,532 368,089 -56.95 % 12,559 214 98.30 %