สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 401,071.72435,101.91-8.5 %0.011,245.311,455.4087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89437.9093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,303.8616,193.0016.1 %5.04,958.72508.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 334,991.286,550.9081.3 %5.05,648.85557.8590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,230.7310,974.00-7.3 %0.02,367.56133.8094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,475.9216,253.0012.0 %5.04,959.93340.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,353.4013,310.4037.7 %5.03,149.43302.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,761.4414,991.6010.6 %5.02,929.24332.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1324,800.6522,857.607.8 %3.53,380.50140.6095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1420,128.5817,795.9011.6 %5.03,772.06282.5092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,774.069,799.6037.9 %5.03,989.51302.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,647.579,206.0027.2 %5.02,691.71566.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,608.071,453.8087.5 %5.02,870.03228.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1823,697.4519,000.0019.8 %5.02,607.90186.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1921,231.6942,170.60-98.6 %0.03,782.21414.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 218,596.2121,552.10-15.9 %0.03,430.37180.5094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,734.1323,030.00-46.4 %0.03,253.06376.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,500.3533,670.00-64.2 %0.04,544.68760.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,312.49233.7794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2318,965.8714,091.0025.7 %5.03,653.41322.5191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2419,392.1013,311.8131.4 %5.03,530.3874.7597.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2526,545.8821,508.0019.0 %5.04,032.17550.3486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,472.527,469.0054.7 %5.04,318.89300.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,943.0021,177.0018.4 %5.04,310.62418.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2829,771.0126,000.0012.7 %5.03,891.24312.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2914,778.0512,981.0012.2 %5.02,387.00214.7291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 328,260.2113,789.6051.2 %5.08,473.89329.6596.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,026.9215,277.8030.6 %5.03,576.67299.2591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 426,470.1920,233.7023.6 %5.04,139.07228.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 524,074.1521,868.809.2 %4.53,852.09114.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 632,718.4628,721.7012.2 %5.03,632.22264.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 720,839.6618,250.0012.4 %5.04,130.79378.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,448.8718,071.0426.1 %5.03,731.49416.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,910.7415,000.0011.3 %5.03,758.54379.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,291.303,777.4440.0 %5.0387.7633.2591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,188.786,243.2023.8 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,424.853,025.7059.2 %5.0435.7165.7384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,151.482,053.2066.6 %5.0385.7177.9079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,534.315,305.0018.8 %5.0493.12114.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6031.9491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,344.291,100.0085.0 %5.0378.26114.0069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,494.173,488.2046.3 %5.0369.16108.3070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,512.332,911.8047.2 %5.0324.6962.7080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,161.701,999.2061.3 %5.0409.0836.1091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,320.743,786.0048.3 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,342.706,525.8011.1 %5.0530.72109.2579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,315.894,340.2047.8 %5.0507.09114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,109.644,289.2039.7 %5.0568.3096.0583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,137.501,831.0070.2 %5.0488.3939.9091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,040.381,200.0080.1 %5.0353.2996.9072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,802.656,690.2014.3 %5.0337.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,650.681,240.0078.1 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,537.983,495.0036.9 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,800.545,665.0016.7 %5.0386.9254.7785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,900.026,435.006.7 %3.0385.3226.5393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,807.162,059.2073.6 %5.0463.0963.0286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,692.244,616.6046.9 %5.0454.3738.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,370.44845.2084.3 %5.0495.712.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,375.893,445.0046.0 %5.0682.5779.2988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,404.981,587.0078.6 %5.0516.0276.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,276.222,543.0065.1 %5.0339.0251.3784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9152.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,561.866,288.004.2 %2.0319.4794.7470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0234.5250.0678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,827.393,281.3043.7 %5.0330.4738.8588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,322.971,444.0072.9 %5.0344.9338.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,128.524,801.0032.7 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0377.9041.5289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,062.612,623.0056.7 %5.0312.082.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,723.19719.2084.8 %5.0311.86104.4266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0957.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,060.236,474.20-27.9 %0.0311.49142.5054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,326.511,571.0075.2 %5.0418.3563.8384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.6476.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,931.574,473.0043.6 %5.0393.1870.3382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,465.824,713.0027.1 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,447.861,840.0066.2 %5.0366.1549.0786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,959.493,139.2054.9 %5.0487.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม6,546.512,320.0064.6 %5.0459.9247.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,181.143,403.0034.3 %5.0346.65142.5058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0507.8139.9092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 18,194.363,007.0063.3 %5.0430.9176.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,979.407,184.2028.0 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,335,233 1,129,439 15.41 % 162,640 15,538 90.45 %