สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 96,538.8420,668.4778.6 %5.05,326.5394.9398.2 %5.0
รวม 96,539 20,668 78.59 % 5,327 95 98.22 %