สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ131,115.7593,343.8128.8 %5.05,467.231,027.9681.2 %5.0
รวม 131,116 93,344 28.81 % 5,467 1,028 81.20 %