สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต210,289.52367,000.00-74.5 %0.08,346.895,842.9430.0 %5.0
รวม 210,290 367,000 -74.52 % 8,347 5,843 30.00 %