สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ322,163.25380,000.00-18.0 %0.012,527.241,469.0088.3 %5.0
รวม 322,163 380,000 -17.95 % 12,527 1,469 88.27 %