สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 143,068.86160,000.00-11.8 %0.05,367.18920.7582.8 %5.0
รวม 143,069 160,000 -11.83 % 5,367 921 82.84 %