สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 374,138.9198,968.0073.5 %5.06,086.31849.0086.1 %5.0
รวม 374,139 98,968 73.55 % 6,086 849 86.05 %