สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ครบ38,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ268.80ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %