สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา407,199.16281,647.0030.8 %5.05,579.79445.2092.0 %5.0
รวม 407,199 281,647 30.83 % 5,580 445 92.02 %