สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว177,219.66102,055.0042.4 %5.06,549.067,775.13-18.7 %0.0
รวม 177,220 102,055 42.41 % 6,549 7,775 -18.72 %