สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ158,044.59142,800.009.6 %4.55,661.08674.0088.1 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,033.062,152.0078.6 %5.0645.52266.6558.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี4,467.432,410.1046.1 %5.0740.56450.6939.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,933.581,300.0055.7 %5.08,121.33110.5298.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,802.41972.0065.3 %5.0455.51346.5823.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,753.291,404.0085.6 %5.0745.23122.1383.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,110.44377.8090.8 %5.01,150.38110.5090.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,560.352,636.0026.0 %5.0859.67522.9939.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,982.241,500.0049.7 %5.0710.38312.0156.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,257.711,701.0047.8 %5.0417.17153.3663.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,935.392,026.4431.0 %5.0473.40292.7538.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,753.961,774.0035.6 %5.0416.36186.1555.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,352.192,611.0064.5 %5.0768.18281.8063.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,073.621,814.0041.0 %5.0456.01287.6136.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,912.931,588.0045.5 %5.0639.98411.0835.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,940.085,065.96-72.3 %0.0782.76112.9085.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,206.251,945.0053.8 %5.0868.021.0099.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,075.982,451.0039.9 %5.0749.79386.1748.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,834.812,031.0047.0 %5.0586.500.9599.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,034.513,561.12-244.2 %0.01,123.62252.5077.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,172.021,112.5064.9 %5.0915.53202.9077.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,717.762,077.2323.6 %5.0448.69106.8176.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,839.171,302.0054.1 %5.0486.53273.6943.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,950.622,363.7919.9 %5.0395.82487.25-23.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,850.761,356.0052.4 %5.0796.72553.3630.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,945.86956.0067.5 %5.0722.96322.9655.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,770.412,122.2023.4 %5.0590.11245.8758.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,189.262,279.0028.5 %5.0637.34222.8165.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,806.181,110.0060.4 %5.0460.43317.5031.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,349.313,454.50-3.1 %0.0676.81388.5042.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล5,319.003,854.2427.5 %5.0724.13406.5043.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,235.371,765.0045.4 %5.0534.79389.5027.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,646.71800.0078.1 %5.0491.491,435.19-192.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,708.912,822.0023.9 %5.0858.3667.8792.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,851.612,632.0031.7 %5.0539.95203.8062.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,910.532,256.0022.5 %5.0424.66316.1625.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,024.682,626.0013.2 %5.02,342.41536.9077.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,355.673,457.00-3.0 %0.0785.00278.5364.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร680.252,309.00-239.4 %0.0550.53201.6563.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์832.432,710.40-225.6 %0.0448.52312.7730.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 15,295.962,148.1186.0 %5.0742.14555.5525.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,797.461,926.2031.1 %5.0521.09258.4050.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,968.931,000.0066.3 %5.0860.91475.0044.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,731.804,340.13-58.9 %0.0479.19279.9241.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,737.472,834.4824.2 %5.01,218.00403.6866.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,961.302,249.1024.1 %5.0756.66383.7349.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,697.533,128.9533.4 %5.01,650.31456.0072.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,852.175,250.8723.4 %5.02,347.40843.1864.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,470.672,416.0030.4 %5.0996.32138.7286.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,783.243,472.518.2 %4.01,082.15348.1067.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,284.121,376.0058.1 %5.0901.81219.8275.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,298.922,155.49-65.9 %0.0765.24418.1545.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,008.921,704.8443.3 %5.0568.0985.0685.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,429.932,038.5016.1 %5.0476.77265.6344.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่74,380.22673.0099.1 %5.030,754.25228.6299.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,963.281,023.0074.2 %5.01,635.35898.1645.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,417.732,212.7635.3 %5.0469.80581.72-23.8 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,220.682,571.5320.2 %5.01,060.12152.0085.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,963.342,011.0032.1 %5.0582.34128.4777.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,377.89780.0076.9 %5.0358.34130.6263.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,779.9310,026.0027.2 %5.01,927.23344.1482.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,181.3817,664.6129.9 %5.01,479.65276.0381.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 19,277.4912,944.8432.8 %5.01,796.15690.8061.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,773.8714,011.0016.5 %5.0910.55301.9466.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,489.8511,530.9525.6 %5.03,340.16208.0593.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์19,225.3518,496.003.8 %1.52,153.24418.1580.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,413.627,739.00-4.4 %0.02,577.87646.7474.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,487.3614,725.0715.8 %5.03,071.23222.9292.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,323.2313,996.0019.2 %5.02,679.87481.5082.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,798.185,586.5036.5 %5.03,543.37178.1795.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,186.7914,794.8126.7 %5.01,423.21283.5480.1 %5.0
รวม 628,800 412,313 34.43 % 113,331 23,855 78.95 %