สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์172,944.95115,415.0033.3 %5.06,624.102,485.3862.5 %5.0
รวม 172,945 115,415 33.26 % 6,624 2,485 62.48 %