สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)287,328.00498,483.00-73.5 %0.017,429.8619,808.50-13.6 %0.0
กรมชลประทานปากเกร็ด201,044.72298,632.00-48.5 %0.081,474.773,685.3095.5 %5.0
รวม 488,373 797,115 -63.22 % 98,905 23,494 76.25 %