สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์94,672.8636,541.0061.4 %5.05,373.43603.7888.8 %5.0
รวม 94,673 36,541 61.40 % 5,373 604 88.76 %