สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง355,126.03301,413.0015.1 %5.010,763.802,994.6172.2 %5.0
รวม 355,126 301,413 15.13 % 10,764 2,995 72.18 %