สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน171,981.48163,381.005.0 %2.57,018.061,563.5877.7 %5.0
รวม 171,981 163,381 5.00 % 7,018 1,564 77.72 %