สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร141,271.6769,000.0051.2 %5.05,273.38310.7694.1 %5.0
รวม 141,272 69,000 51.16 % 5,273 311 94.11 %