สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร199,130.17174,287.5912.5 %5.07,749.701,007.9687.0 %5.0
รวม 199,130 174,288 12.48 % 7,750 1,008 86.99 %