สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ139,643.6340,500.0071.0 %5.05,298.39365.4993.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี2,161.505,888.00-172.4 %0.01,841.08260.2085.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,563.876,028.50-32.1 %0.02,271.20126.7794.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,827.676,868.01-17.9 %0.02,521.81416.1383.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค17,726.2233,899.00-91.2 %0.01,220.02573.4553.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น3,066.731,822.5540.6 %5.02,291.37208.2490.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,821.7912,180.00-218.7 %0.01,921.79359.4081.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี12,438.1510,038.0119.3 %5.01,369.79219.0184.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,003.136,832.002.4 %1.02,885.00171.0094.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา4,815.368,401.61-74.5 %0.01,552.58159.5089.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)47,386.6310,256.0078.4 %5.03,859.18108.3197.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี14,685.1011,525.2521.5 %5.02,073.51261.9587.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต11,289.176,589.0041.6 %5.01,138.58405.0464.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 52,135.2216,622.9868.1 %5.02,344.83413.0182.4 %5.0
รวม 326,564 177,451 45.66 % 32,589 4,048 87.58 %