สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน126,594.66107,283.2015.3 %5.05,773.64795.9186.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,061.396,787.00-229.2 %0.0905.43297.1767.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่738.611,740.00-135.6 %0.01,490.3291.4993.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,395.682,894.00-107.4 %0.03,006.72379.3287.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,262.783,369.00-166.8 %0.01,812.63329.0881.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,216.012,270.29-86.7 %0.02,010.94560.4072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 980.523,183.50-224.7 %0.02,251.34458.2979.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี695.141,593.00-129.2 %0.01,719.06473.3872.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา800.232,099.00-162.3 %0.01,585.08164.0389.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,524.914,719.03-209.5 %0.01,849.20707.7561.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,366.672,169.00-58.7 %0.01,101.08470.9857.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,251.843,080.39-146.1 %0.02,444.87474.2380.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร893.292,537.10-184.0 %0.01,687.46224.6986.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,124.561,743.00-55.0 %0.02,511.86487.8380.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,338.952,739.00-104.6 %0.03,129.43426.0886.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง925.561,395.00-50.7 %0.01,528.85554.3063.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด737.311,320.30-79.1 %0.01,158.81164.2085.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,520.742,831.00-86.2 %0.02,769.16492.2282.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก819.141,094.00-33.6 %0.01,040.95157.9784.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,256.191,246.000.8 %0.51,045.58496.0552.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม669.242,423.50-262.1 %0.01,605.28320.9780.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,495.052,699.00-80.5 %0.03,101.26323.0089.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,309.162,019.00-54.2 %0.02,164.62346.6884.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,401.544,007.00-185.9 %0.02,154.50427.7380.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,404.502,999.00-113.5 %0.0670.22296.8455.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,029.561,936.50-88.1 %0.01,469.66442.3369.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,012.127,817.28-672.4 %0.02,320.3961.4497.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ912.002,132.00-133.8 %0.01,428.27251.6982.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์902.96900.000.3 %0.52,198.73313.5085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,368.572,949.60-115.5 %0.01,175.26350.7370.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์780.122,391.30-206.5 %0.01,728.29653.4562.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี986.411,212.00-22.9 %0.01,505.62396.6973.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,131.953,457.20-205.4 %0.0977.91511.6047.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา899.422,500.50-178.0 %0.01,287.02352.4272.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,009.942,420.40-139.7 %0.01,762.20223.1587.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา772.261,716.00-122.2 %0.01,978.42408.9579.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,120.842,619.49-133.7 %0.01,287.98298.5576.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,430.512,757.00-92.7 %0.01,484.82450.6069.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,397.512,825.00-102.1 %0.02,255.55818.3563.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี889.913,495.55-292.8 %0.01,714.11126.4692.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์891.862,017.80-126.2 %0.02,427.97319.6786.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่986.302,545.60-158.1 %0.01,761.46172.9790.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,381.713,408.00-146.7 %0.0616.74265.8456.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,154.411,709.00-48.0 %0.01,588.25450.6471.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร742.765,823.00-684.0 %0.01,434.82519.5363.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน904.321,941.37-114.7 %0.02,426.87470.1180.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,089.851,351.50-24.0 %0.01,416.35383.1772.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา965.182,909.00-201.4 %0.01,466.27151.0589.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,715.872,687.00-56.6 %0.02,098.36364.1782.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง944.752,370.80-150.9 %0.01,258.60291.7976.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,555.403,274.40-110.5 %0.01,306.51412.2568.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,087.052,174.50-100.0 %0.01,698.60328.6280.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี842.082,615.20-210.6 %0.01,708.06304.1782.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,283.803,658.00-184.9 %0.02,423.89423.0082.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,444.413,068.00-112.4 %0.01,494.94195.4186.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,292.631,605.51-24.2 %0.02,327.37489.0879.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,025.032,618.00-155.4 %0.02,035.63370.4581.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร830.171,793.50-116.0 %0.02,115.01220.2589.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,717.823,523.00-105.1 %0.01,907.65484.1374.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,779.143,402.90-91.3 %0.01,107.67475.0057.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,241.883,646.00-193.6 %0.0826.01225.2572.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม656.081,976.10-201.2 %0.0464.76252.4845.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,796.695,165.0052.2 %5.0801.17434.4845.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว731.561,476.30-101.8 %0.01,833.63387.0578.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,103.432,643.00-139.5 %0.01,309.84351.5073.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี856.942,479.80-189.4 %0.0639.58255.6060.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย807.672,292.00-183.8 %0.01,758.39282.4483.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,019.8412.8098.7 %5.01,605.48456.1571.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,351.022,750.89-103.6 %0.02,470.75292.7588.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,059.71980.007.5 %3.51,952.41366.4681.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,138.952,856.00-150.8 %0.01,209.33263.5978.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู681.863,148.00-361.7 %0.01,352.50314.4676.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง977.791,564.90-60.0 %0.0817.53363.2155.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,190.511,694.10-42.3 %0.01,236.48308.7275.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,335.773,707.74-177.6 %0.02,342.65442.5781.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์975.353,414.00-250.0 %0.01,986.08363.1581.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี788.382,114.17-168.2 %0.01,861.04426.4377.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,482.831,199.2019.1 %5.02,726.70382.9286.0 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,647.855,070.11-91.5 %0.02,077.90432.7579.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,458.567,163.46-191.4 %0.02,738.04598.3078.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,765.858,983.00-15.7 %0.01,465.841,118.5023.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,953.426,392.00-227.2 %0.01,861.92375.3479.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,313.618,059.01-248.3 %0.02,453.18222.9590.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,947.182,996.0024.1 %5.02,499.27329.5786.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,670.093,949.00-136.5 %0.01,228.12386.8668.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,280.987,953.00-85.8 %0.0727.43318.5556.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,732.008,292.12-203.5 %0.01,210.18202.3183.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส2,805.475,414.10-93.0 %0.01,506.97246.9983.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,238.5910,624.89-228.1 %0.03,186.30346.8789.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,784.3614,172.00-145.0 %0.01,953.28654.5066.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,494.3912,461.00-18.7 %0.0878.20592.2332.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,143.345,108.00-62.5 %0.03,120.29188.5594.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,109.3510,085.14-65.1 %0.02,274.34203.5491.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,398.787,669.45-74.4 %0.01,288.73598.3553.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา2,972.685,548.40-86.6 %0.01,515.79257.0583.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,459.2711,371.60-52.4 %0.02,446.20400.0083.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,336.909,303.00-46.8 %0.0978.15190.7880.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,949.429,902.02-42.5 %0.03,333.11499.6285.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา9,812.5113,131.87-33.8 %0.02,110.95219.3889.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,169.469,078.72-47.2 %0.01,085.73458.6557.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,752.5524,526.00-92.3 %0.01,123.56263.6376.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,588.657,375.8014.1 %5.01,685.47237.5085.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,514.5113,104.91-37.7 %0.02,564.73594.0876.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,658.3829,833.40-155.9 %0.01,452.78423.5570.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด11,929.7016,191.00-35.7 %0.0986.43127.4587.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,992.9333,656.00-180.6 %0.0988.57396.8059.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,358.3014,614.20-98.6 %0.01,300.67367.8671.7 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,595.805,766.57-261.4 %0.0564.49299.2847.0 %5.0
รวม 403,093 636,782 -57.97 % 189,514 40,393 78.69 %