สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์128,132.0894,775.0026.0 %5.06,142.59564.7390.8 %5.0
รวม 128,132 94,775 26.03 % 6,143 565 90.81 %