สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า123,216.0830,832.4075.0 %5.05,085.78172.1196.6 %5.0
รวม 123,216 30,832 74.98 % 5,086 172 96.62 %