สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ107,543.7977,364.0028.1 %5.05,923.72885.3985.1 %5.0
รวม 107,544 77,364 28.06 % 5,924 885 85.05 %