สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางราง118,661.5621,805.0081.6 %5.04,738.72158.0096.7 %5.0
รวม 118,662 21,805 81.62 % 4,739 158 96.67 %