สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า189,285.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,440.690.90100.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 8,441 1 99.99 %