สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน124,883.84107,472.0013.9 %5.05,936.23617.1089.6 %5.0
รวม 124,884 107,472 13.94 % 5,936 617 89.60 %