สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง487,419.13377,008.0022.7 %5.016,254.2311,443.0529.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,756.1324,455.00-65.7 %0.04,310.473,636.6015.6 %5.0
รวม 502,175 401,463 20.06 % 20,565 15,080 26.67 %