สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท254,717.98206,664.0018.9 %5.09,222.361,736.4281.2 %5.0
รวม 254,718 206,664 18.87 % 9,222 1,736 81.17 %