สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ196,820.88122,690.0037.7 %5.07,299.461,014.6486.1 %5.0
รวม 196,821 122,690 37.66 % 7,299 1,015 86.10 %