สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 225,606.50143,973.0036.2 %5.08,350.029,785.64-17.2 %0.0
รวม 225,607 143,973 36.18 % 8,350 9,786 -17.19 %