สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม164,312.0971,549.4356.5 %5.05,926.85378.0093.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี69,847.3445,516.2534.8 %5.01,468.06290.8080.2 %5.0
รวม 234,159 117,066 50.01 % 7,395 669 90.96 %