สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน99,929.6738,338.8161.6 %5.04,685.56140.2197.0 %5.0
รวม 99,930 38,339 61.63 % 4,686 140 97.01 %