สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ93,673.9428,483.0069.6 %5.05,360.92145.5197.3 %5.0
รวม 93,674 28,483 69.59 % 5,361 146 97.29 %