สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน87,012.6912,459.0085.7 %5.04,757.481.85100.0 %5.0
รวม 87,013 12,459 85.68 % 4,757 2 99.96 %