สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์175,217.11102,200.7641.7 %5.05,142.06533.0089.6 %5.0
รวม 175,217 102,201 41.67 % 5,142 533 89.63 %