สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ186,561.81148,333.6420.5 %5.06,408.36677.6289.4 %5.0
รวม 186,562 148,334 20.49 % 6,408 678 89.43 %