สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,726.69143,346.8014.5 %5.06,911.754,249.9538.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,751.396,720.0037.5 %5.02,933.09158.2194.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,803.477,206.0118.1 %5.0811.19251.6569.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,123.553,006.883.7 %1.5987.34156.7584.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,193.865,291.9935.4 %5.01,528.2198.3193.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,124.00382.0087.8 %5.0681.63153.5577.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,968.491,160.9260.9 %5.0516.17101.5380.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,453.71430.0082.5 %5.0456.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,756.86565.0079.5 %5.0362.4681.4177.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,746.231,394.0062.8 %5.0660.65104.9384.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,734.57756.0072.4 %5.0366.4690.2575.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,334.30824.0064.7 %5.0691.1441.1894.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,324.45722.0068.9 %5.01,042.521,250.29-19.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,444.02609.0075.1 %5.0634.73307.0451.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,732.96331.3087.9 %5.0699.56237.5066.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,964.03631.0078.7 %5.0572.61149.9173.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,697.56502.0081.4 %5.0707.0561.5391.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,780.401,014.0063.5 %5.0751.67183.2875.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,783.69658.0076.4 %5.0738.45109.2585.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,599.28731.0071.9 %5.0692.3247.5093.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,787.481,195.8057.1 %5.0842.96205.8175.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,541.11340.0090.4 %5.01,008.07198.2780.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,775.70309.5088.8 %5.0606.12263.7156.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,688.82916.0065.9 %5.0795.91574.2527.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,469.43243.6090.1 %5.0531.9134.0393.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,914.84789.0072.9 %5.0493.2457.0088.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,824.02965.0065.8 %5.0685.78133.0080.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,767.92629.0077.3 %5.0570.1997.8582.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,749.531,233.9055.1 %5.0523.35131.8074.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบ643.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,725.84490.0082.0 %5.0844.053.8599.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,120.201,268.4582.2 %5.0397.89160.1959.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,843.47993.0065.1 %5.0596.45953.80-59.9 %0.0
รวม 278,252 185,655 33.28 % 30,185 10,648 64.73 %