สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 141,767.7788,514.2637.6 %5.05,607.93261.3395.3 %5.0
รวม 141,768 88,514 37.56 % 5,608 261 95.34 %