สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า182,997.33162,042.6311.5 %5.06,674.12688.7189.7 %5.0
รวม 182,997 162,043 11.45 % 6,674 689 89.68 %