สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ154,496.0985,183.6744.9 %5.06,614.72409.0293.8 %5.0
รวม 154,496 85,184 44.86 % 6,615 409 93.82 %