สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย288,388.31181,417.0037.1 %5.012,411.56853.1693.1 %5.0
รวม 288,388 181,417 37.09 % 12,412 853 93.13 %