สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 209,306.69119,134.2143.1 %5.07,011.803,571.9949.1 %5.0
รวม 209,307 119,134 43.08 % 7,012 3,572 49.06 %