สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย201,189.94108,000.0046.3 %5.06,536.552,193.3666.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,160.0411,293.007.1 %3.51,863.823,078.66-65.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,967.4112,260.995.4 %2.52,160.081,774.3517.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,450.1316,549.00-23.0 %0.01,882.91313.5083.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,921.4610,027.008.2 %4.01,094.33503.5054.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,835.867,314.4043.0 %5.01,761.00342.0080.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,895.0611,419.5311.4 %5.01,848.41578.9568.7 %5.0
รวม 276,420 176,864 36.02 % 17,147 8,784 48.77 %