สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม298,307.97430,228.81-44.2 %0.06,436.50541.5291.6 %5.0
รวม 298,308 430,229 -44.22 % 6,437 542 91.59 %