สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 905,024.3884,365.0090.7 %5.06,692.88495.4592.6 %5.0
รวม 905,024 84,365 90.68 % 6,693 495 92.60 %